Helyi együttműködések, partnerségek kialakítása

Az önkormányzatoknak nyújtandó szakmai szolgáltatásunk a helyi szintű civil-vállalati-önkormányzati együttműködések hatékonyabbá tétele is. Ennek keretében azonosítjuk a helyi közös ügyeket, felmérjük a vállalati oldal együttműködési hajlandóságát és lehetőségeit. Mindezeket összehangoljuk az önkormányzat fejlesztési terveivel és az aktuális helyi problémákkal.

A legtöbb vállalkozás szívesen támogatna olyan ügyeket, amelyek településük számára is hasznosak, egyúttal az ő jó hírnevüket is erősítené. Azonban ők maguk idő hiányában nem tudnak e témával foglalkozni és olyan munkatársuk sincs akit e feladattal megbízhatnának. Itt, bár a szándék és vélhetően a forrás is biztosított mégsem tudnak projektek elindulni ötlet, információ és szervezési kapacitás hiányában. A cégek nem igazán ismerik a település prioritásait és azokat az ügyeket, amelyekhez kapcsolódhatnának. Nem tudják azt sem, hogy mely civil szervezetekkel érdemes együttműködniük egy-egy területen.

Ennek megoldására az önkormányzatoknak kell felvállalni a koordináció és projektelőkészítés feladatait annak érdekében, hogy mobilizálni tudja a vállalatok erőforrásait saját céljai érdekében.

Az együttműködések elindításának célja a közös városi identitásra épülő, közös gondolkodás és cselekvés lenne az Önkormányzat a vállalkozások és a civil szféra képviselői között. Ennek első lépéseként jól működő vállalati – civil - önkormányzati kezdeményezéseket alakítunk ki. Segítjük partnereinket abban is, hogy pályázati forrásokat tudjanak bevonni, annak érdekében, hogy a kialakuló kezdeményezések úgy erősödjenek meg, hogy azok hosszú távon is fennmaradjanak, képesek legyenek újabb projektek megvalósítására, további szereplők bevonásával.

Számos jó példát említhetnék, ahol helyi ügyek mentén a vállalatok összefogásával elindult kezdeményezések látványos eredményeket hoztak. Van, ahol a helyi vállalatok játszótereket újítottak fel, közösségi tereket hoztak létre, ahol gyerekek szünidei napközis elhelyezését oldották meg. Ezek a programok pozitív, jó témákat adhatnak a jövőbeni találkozóknak is. E feladat keretében az önkormányzat rövid- és középtávú terveinek, valamint a vállalkozások által fontosnak tartott és képviselt értékeinek felmérését követően ötletgenerálás és a kölcsönösen elfogadott projektek elindításának menedzsmentjét látnánk el.