Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/talenthunthu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Munkaerő fejlesztés – „Munkavállalói kompetenciák fejlesztése” program – TalentHunt

Munkaerő fejlesztés – „Munkavállalói kompetenciák fejlesztése” program

Elsősorban ügyfél orientált munkakörökben, mint például SSC-k, hivatali dolgozók, ügyfélszolgálatok, pénzintézetek, stb. meglévő és leendő munkatársai számára fejlesztettük ki 2 hónapos „Munkavállalói kompetenciák fejlesztése” felnőttképzési programunkat. A program eredményességét az tréning jellegű, intenzív oktatási módszerünk és rutinos, a szolgáltató szektorban tapasztalatot szerzett trénereink garantálják.

A képzési program bemutatása és célcsoportjai

Az alábbiakban bemutatjuk a „Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése” (nyilvántartási szám: E001412/2016/D002) képzés célcsoportját és előnyeit.

A megfelelő tudással, kompetenciákkal rendelkező új munkatársak toborzása egyre nehezebbé válik, ezért kiemelt jelentőségű a meglévő képzett és gyakorlott munkaerő megtartása is.

Általánossá vált az a gyakorlat is, hogy a munkáltatók már olyan jelölteket is felvesznek, akiket a „normál” munkaerőpiaci körülmények között – munkavállalói versenyhelyzet esetén – nem tennének. Ők azonban ismereteik, készségeik fejlesztéséhez nagyobb befektetést, több törődést igényelnek, mint gyakorlottabb társaik és sajnos nagyobb arányban is lépnek ki néhány hónapon belül, jelentős veszteséget okozva a munkáltatóknak.

E munkaerőpiaci környezet adta kihívásokra reagálva dolgoztuk ki munkaerő utánpótlási, fejlesztési és megtartó programunkat, amely jelentősen csökkenti a vállalat függését a munkaerőhiányos helyzettől és a munkaerő keresésre – kiválasztásra fordított jelentős költségeit is.

A toborzó - fejlesztő program célcsoportjai

Új munkavállók (toborzás + szűrés + képzés)

E csoportba tartoznak a Megrendelő által megadott profilok alapján megfelelőnek tartott munkavállalók, akiket a felvételt követően beiskolázunk a 2 hónapos „Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése” képzésbe. Így a felvettek még munkába lépésük előtt általános, a sikeres munkavégzéshez szükséges kompetencia-fejlesztést, és részben cég-specifikus tudást is megszereznek.

Már meglevő munkavállalói állomány (képzés)

Ide soroljuk a már felvett, de nehezen beilleszkedő, vagy a munkáltatót elhagyni kívánó – céljaikban bizonytalan, motivációt vesztett – munkavállalókat.

Már meglevő munkavállalói állomány kulcs munkavállalói (fejlesztés)

Azon munkatársak számára, akik:

 1. hosszabb ideje a szervezetben dolgoznak;
 2. kevés lehetőségük van oktatási intézményekben történő továbbtanulásra;
 3. bár nem kinevezett vezetők, több olyan feladatuk is van/lesz, amelyek nagyobb önállóságot, határozottabb fellépést igényelnek;
 4. elismert kollégák, akik a fentiek miatt a szervezetben személyükben is megerősítendők, így ittlétük és lojalitásuk fontos lesz a jövőben is.

Számos esetben a munkáltató vesztesége nagyobb, ha a dolgozó elhagyja a szervezetet, hiszen újabb toborzás, képzés és a beilleszkedést segítő lépések szükségesek a kiesettek pótlására, akik cégismeret, cégspecifikus tudás mellett – a jelenlegi tapasztalataink szerint – kompetencia fejlesztést is igényelnek.

A program előnyei

A munkaadó számára

 • a munkaerőpiacról felvehető szakemberek köre bővül (a „még nem megfelelőek” eljuthatnak a „már felvehető” szintre);
 • költség-megtakarítás a fluktuáció csökkentésével:
  • stabilitás a munkaerőtervezésben (2 éves lekötés javasolt a képzési szerződésben)
  • a már a szervezetben dolgozó motiválatlan szakemberek távozása (részben) megelőzhető
 • a szervezeti működést és az elvárásokat a képzés résztvevői még a belépés előtt megismerik (folyamatos információk a képzés alatt, a megtanultak átforgatása cég -specifikus ismeretekre).

A munkavállalók számára (kommunikálható előnyök)

 • a hatékony munkavégzéshez szükséges (perszonális) kompetenciák fejlesztése (priorizálás, szervezés, problémamegoldás, projektszemlélet);
 • a vállalati környezetben elvárt, sikert biztosító (interperszonális) viselkedések (kommunikáció, teammunka, konfliktuskezelés, interkulturális érzékenység) tudatosítása, fejlesztése;
 • a gazdálkodás és a vállalatok működésének megértése;
 • ügyviteli, IT készségek elsajátítása;
 • ismeretek és konkrét technikák a hosszútávú munka-magánélet egyensúly, a stresszkezelés/saját energiagazdálkodás biztosítása érdekében;
 • annak a konkrét szervezetnek megismerése (folyamatok, értékek, célok stb.) ahol a képzés után tevékenységüket végzik majd, így belépésük után gyorsabban integrálódnak;
 • a 300 órában végzett csoportmunkának köszönhetően a belépés után a szervezeten belüli eligazodás, egymás támogatása.

A képzés módszertana

A legfontosabb alap-kompetenciák

Önmenedzsment, együttműködés, kommunikáció – meggyőzés, problémamegoldás, ügyfélfókusz, szervezés-priorizálás, projektszemlélet, cél- és eredmény orientáció, proaktivitás.

Az alkalmazott módszertan

 1. Tréning jellegű, interaktív képzések;
 2. Kooperatív tanulási módszerek;
 3. Csoportos coaching technikák;
 4. Strukturált megközelítést, közös gondolkodást, problémamegoldást és vitakultúrát fejlesztő gyakorlatok;
 5. Team-orientált attitűdöt, rugalmasságot erősítő feladatok;
 6. Nyitottságot, empátiát, érzékenyítést segítő helyzetek;
 7. Az egyes témákhoz kapcsolódó, a saját domináns működés megismerését támogató tesztek;
 8. Egyéni és csoportos célkitűzéseken alapuló visszajelzések;
 9. Témánkénti, modulonkénti és periodikus összefoglalások – szervezeti példák, feladatok és megoldások;
 10. A kompetenciafejlesztés modellje az egyes témákban: saját működés felismerése – munkatársak működésének megértése – a szervezeti működés megértése – az ismeretek alkalmazása az ügyfélkapcsolatokra.