Helyi gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzési tanácsadás

Önkormányzatoknak segítünk abban, hogy a településükön működő vállalkozásokat minél hatékonyabban tudják támogatni elősegítve eredményes működésüket. Emellett segítünk abban is, hogy újabb vállalkozásokat, munkahely teremtő beruházásokat tudjanak településükre vonzani.

Helyi gazdaságfejlesztés

Az önkormányzatok általában jó kapcsolatban vannak a helyi vállalkozásokkal. Azonban az általuk felvetett ügyeket, megoldandó feladatokat a hivatal erőforrások híján rendszerint lassan kezeli. Ha pedig olyan ötletet, igényt, esetleg problémát vetnek fel, ami komolyabb utánajárást, egyeztetést igényelne, azok általában elakadnak valahol. Sok esetben még akkor is, ha nem kérnek, hanem felajánlanak valamit. Az ilyen felvetésekre az önkormányzat csupán csak azért nem tud érdemi választ adni, mert nincs rá belső erőforrás, kapacitás, aki az adott üggyel foglalkozni tudna.

Egy önkormányzatnak a nagyvállalatokkal való jó kapcsolattartás mellett a kis- és középvállalkozások támogatására is kiemelt figyelmet kell fordítania, hiszen fontos szereplői a gazdaságnak. A velük való rendszeres kommunikáció és az igényeik szerint kidolgozott támogatási program rendkívül fontos eleme a helyi gazdaságfejlesztésnek. Ilyenek támogatások lehetnek például:

  • képzési igények felmérése és megfelelő mennyiség esetén azok költséghatékony beszerzése,
  • finanszírozási, hitel igények felmérése és beszerzése a helyi pénzintézetek bevonásával.
  • munkaerő igények felmérése
  • termelési, szolgáltatási kapacitások felmérése a hatékony klaszter szintű együttműködésekhez, exporthoz
  • tanácsadás pl. szakképzési hozzájárulás, pályázati források, klaszter együttműködések kialakítása.

A cégekkel való kapcsolattartás hatékonyabbá tételére ajánljuk tanácsadási szolgáltatásunkat. Ezáltal a cégek komfortérzete javul és az önkormányzat a konkrét problémáik és igényeik alapján tud számukra támogatásokat biztosítani.

Befektetés ösztönzési tanácsadás

A befektetésekért folyó verseny már nem csak országok, hanem városok és régiók szintjén is zajlik. A végső döntést sokszor személyes benyomások, vagy kisebb súlyúnak gondolt szempontok befolyásolják és megnőtt a jelentősége az helyi sajátosságok, előnyök bemutatásának.

Bár elmondható, hogy a Közép-kelet-európai régió országai továbbra is preferált célpontjai a tőkebefektetőknek és nagyjából hasonló feltételeket kínálnak, a vidéki városok üzleti körökben való ismertté tételében jelentős különbségek mutatkoznak közöttük. Mivel ezek a települések kevésbé ismert, „jól bejáratott” helyszínek, fel kell kelteniük a befektetők figyelmét, amihez komoly, szisztematikus városmarketing tevékenységet kell folytatniuk.

E helyi szintű promóciót és az üzleti fórumokon való részvételt felkészült gazdasági szakemberek végzik, akik pontosan ismerik az nemzetközi üzleti élet minden rezdülését és jó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek döntéshozói szinten.

A kapcsolattartás a nagyvállalati szektor képviselőivel akkor eredményes, ha a kommunikáció kétirányú, gyors és célirányos. Ezek az elvárások az üzletmenetet, beruházásokat érintő ügyekben még inkább felértékelődnek, mivel a nagyvállalatok döntési mechanizmusai nehezen tudják kezelni a sokára érkező vagy nem konkrét válaszokat. Emiatt az itt működő cégek projekteket, beruházásokat veszíthetnek, könnyen kialakulhat a városról egy negatív kép az üzleti körökben.

A folyamat lépései

  1. Helyzetelemzés
  2. Befektetői marketing terv készítése ajánlott akciókkal, rövid, közép és hosszútávra
  3. Célzott üzleti találkozók szervezése nemzetközi partnerekkel

Első lépésben felmérjük a település gazdasági klímáját és adottságait. Ezt követően az azonosított előnyök és gyengeségek figyelembe vételével kidolgozzuk a település befektető vonzó stratégiáját, melynek végrehajtásában igény szerint részt is veszünk.